Cho người mới

Cho người mới

Những bộ bài Tarot gốc giá rẻ, bám sát phong cách truyền thống Rider Waite và phù hợp cho người mới làm quen cũng như đã sử dụng Tarot lâu năm.