Product Tag - Harper Elixir

  • The Wild Unknown Tarot Keepsake Box SetThe Wild Unknown Tarot Keepsake Box Set
    0 out of 5

    The Wild Unknown Tarot Keepsake Box Set

    Định dạng mới nhất của The Wild Unknown Tarot, bộ bài đã được Harper Elixir mua lại bản quyền phát hành kể từ tháng 11/2016 với tên gọi The Wild Unknown Tarot Keepsake Box Set. Về cơ bản thì mọi thứ không có gì thay đổi, ngoại trừ việc nhà in này gom cả bài lẫn sách vào chung một chiếc hộp to hơn. Đây là một lựa chọn khá tiết kiệm cho những ai yêu thích và muốn sở hữu bộ bài Tarot nổi tiếng này nhé. Nếu muốn mua riêng bài hoặc sách, bạn có thể tham khảo The Wild Unknown Tarot 2nd Edition hoặc The Wild Unknown Tarot Guidebook.

    999.000