Tùng Nguyễn

Nguyễn Thanh Tùng

Tạp vụ

Nhà sáng lập và cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm quản lý. Tình cờ biết đến Tarot qua một lần đi xem ở cafe Yên nhưng chỉ thực sự bắt đầu công việc kinh doanh nửa năm sau đó. Bộ đầu tiên sở hữu là The Wild Unknown Tarot tuy nhiên đã bán vào những ngày đầu làm con buôn.
  •  Tìm hiểu Tarot được hơn 2 năm nhưng vẫn chưa biết gì.
  •  Cung Kim Ngưu. Thích ăn uống và giảm đau bằng cách đếm tiền.
  •  Đặc biệt thích chém gió. Cam đoan mọi thứ nói bên trên là thật.

Đánh giá bài này
Kiến thức
Đam mê
Tận tâm
Chém gió